DEN HAAG - De natuurlijke aanwas van de Nederlandse bevolking - geboorte minus sterfte- is vorig jaar blijven steken op 35.000 mensen. Sinds 1871 was dit aantal niet meer zo laag.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die donderdag zijn gepubliceerd. Het totaal aantal inwoners van Nederland steeg vorig jaar met 48.000 zielen tot 16,8 miljoen op 1 januari 2013.

Er kwamen 156.000 immigranten naar Nederland en 143.000 emigranten verlieten het land.

Volgens het CBS is de immigratie in 2012 voor het eerst sinds 2006 gedaald. De emigratie steeg daarentegen voor het derde achtereenvolgende jaar.

Immigranten

Het aantal immigranten daalde vorig jaar met 7000 mensen. Zo kwam aan de stijging van Midden- en Oost-Europese migranten van de laatste jaren een einde. Per saldo kwamen er vorig jaar 12.000 Midden- en Oost-Europeanen bij, maar dat waren er 6000 minder dan in 2011.

De immigratie uit landen in Zuid-Europa nam toe, vermoedelijk als gevolg van de economische crisis.

Het aantal immigranten uit Turkije, Marokko, Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba is verder gedaald. Er vertrokken uit deze groep in 2012 iets meer mensen dan er naar Nederland toe kwamen.