DEN HAAG - De verhuizing van bijna 1900 mariniers van Doorn naar Vlissingen kan doorgaan. 

Een meerderheid in de Tweede kamer schaarde zich woensdag achter het plan om de kazerne van de zeesoldaten te verplaatsen van Utrecht naar Zeeland.

Regeringspartijen VVD en PvdA steunen het plan om een nieuwe kazerne te bouwen in Vlissingen. Ze meenden dat er eindelijk duidelijkheid moest komen voor de betrokkenen. Ook het CDA gaf het groene licht voor verdere uitwerking van het plan.

Wel zijn er zorgen over het financiële plaatje van de verhuizing waarover de Algemene Rekenkamer zich onlangs kritisch uitte in een rapport. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert beloofde de Kamer halfjaarlijks te informeren over de stand van zaken van haar vastgoedplan. Dat moet leiden tot een structurele bezuiniging van 61 miljoen euro vanaf 2017.