AMSTERDAM - Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) neemt de signalen over een te hoge werkdruk onder rechters 'uiterst serieus'. 

Hij zegde dinsdag tijdens het vragenuurtje toe dat hij gaat bekijken of er maatregelen te nemen zijn om dit te veranderen.

President van de Hoge Raad Geert Corstens schreef deze week een brandbrief over de hoge werkdruk.

Hij vreest dat als gevolg daarvan 'ongelukken' gaan gebeuren. In december trokken honderden rechters al aan de bel over de werkdruk. Zij ondertekenden een petitie van raadsheren van het gerechtshof in Leeuwarden.

Onrecht

SP-Kamerlid Jan de Wit was geschrokken van dit nieuws. Hij vreest dat rechters fouten gaan maken. "Er is geen ruimte meer voor studie, geen ruimte voor reflectie", zei hij. "Het hoogste recht wordt het hoogste onrecht, om Cicero nog maar eens te citeren."

Opstelten verzekerde dat hij de klachten serieus neemt. Hij voelt er echter niets voor om hiervoor nieuwe commissies in het leven te roepen.