ARNHEM - Zo'n 165.000 achtstegroepers van 6250 basisscholen bijten dinsdag, woensdag en donderdag hun tanden stuk op de Cito-toets.

De 'Eindtoets Basisonderwijs', zoals het proefwerk officieel heet, adviseert bij het kiezen voor het juiste middelbareschoolniveau.

De Cito-toets meet wat een kind in 8 jaar basisonderwijs heeft geleerd. Ook geeft het inzicht in leertempo, concentratie, motivatie en doorzettingsvermogen. Verspreid over drie ochtenden krijgen de kinderen 200 meerkeuzevragen voorgeschoteld over taal, rekenen en studievaardigheden.

Wereldoriëntatie

Scholen mogen daarnaast zelf kiezen of ze het onderdeel wereldoriëntatie (90 vragen) afnemen, over geschiedenis, natuur en aardrijkskunde.

Allochtone leerlingen die aan het begin van groep acht 4 jaar of korter in Nederland zijn en de opgaven niet goed kunnen lezen, hoeven de toets niet te maken. Dat geldt ook voor scholieren die waarschijnlijk naar het speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs gaan.

Voor leerlingen die waarschijnlijk naar de laagste vmbo-niveaus gaan, bestaat een zogeheten 'niveautoets' met makkelijker vragen.