HILVERSUM - Vorig jaar zijn er veel nieuwe mosselbanken ontstaan in de Waddenzee. Dat is voor het eerst sinds 2005.

Dat zei Bruno Ens van het project Mosselwad zondag in het radioprogramma Vroege Vogels. Vooral in de oostelijke Waddenzee zijn veel nieuwe zaadbanken met jonge mossels te vinden. Veel vogels komen er op af.

Een zaadbank ontstaat als in het water zwevende mossellarven zich in het najaar massaal op de droogvallende platen vestigen en uitgroeien tot kleine mosseltjes, die samen een dichte bank vormen.

Veel van zulke zaadbanken groeien echter niet uit tot stabiele mosselbanken, maar verdwijnen in de loop van de winter en het volgende voorjaar.

Oorzaak

De oorzaak van die verdwijning is onbekend. Het is nog de vraag of de zaadbanken wegspoelen of dat vogels ze helemaal opeten. Vooral eidereenden, zilvermeeuwen, scholeksters en kanoeten komen er op af.

Mosselwad denkt dat de groei van het aantal mosselbanken in het oostelijk deel (vooral onder Ameland en Schiermonnikoog) komt omdat er daar meer zaadval op de platen is dan op het westelijk deel van de Waddenzee. Waarom dat zo is, wordt verder onderzocht.

In het Mosselwad werkt een groot aantal organisaties samen om het herstel van mosselbanken te bevorderen door nieuwe experimentele mosselbanken aan te leggen.