RIJSWIJK - Bij dreigende overstromingen gaat het Nederlandse Rode Kruis burgers voortaan actief informeren over hoe ze zich kunnen beschermen.

Dat doet de hulpverleningsorganisatie niet alleen door te pleiten voor evacuatieplannen en een landelijk registratiesysteem, maar ook door tips te geven via sociale media, in kranten, op radio en televisie.

Het Rode Kruis zet ook vrijwilligers in om de risicogroepen als ouderen en gehandicapten te informeren of te helpen.

Dat maakt een woordvoerder van het Rode Kruis vrijdag bekend, de dag dat Nederland herdenkt dat 60 jaar geleden de Watersnoodramp zich in het zuidwesten van Nederland voltrok.

Onvoldoende voorbereid

Minister van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen stelde vorige week nog dat Nederlanders onvoldoende zijn voorbereid op een watersnoodramp. Haar ministerie komt volgend jaar met een programma om het land beter voor te bereiden op eventuele rampspoed. Per regio wordt een evacuatieplan opgesteld.

Het Rode Kruis steunt de minister hierin. Het informeert burgers al bij extreme hitte en kou. Diezelfde aanpak wil het nu ook hanteren als er een watersnood dreigt.

Dreiging

Nederlanders zijn zich onvoldoende bewust dat ze zich voor moeten voorbereiden op noodsituaties zoals overstromingen, stelt Nico Zuurmond, verantwoordelijk voor noodhulp van het Rode Kruis.

''Mensen hebben de neiging te denken: dit overkomt mij niet, maar er zijn recente voorbeelden die aantonen wat er kan gebeuren. Denk aan de dijkdoorbraak in Wilnis, de dreigende doorbraak in Woltersum, of de risicovolle situatie die woensdagavond ontstond door de combinatie van springtij en harde wind in Noord-Holland.’’

Watersnoodramp

De watersnoodramp in 1953 was voor de hulpverleningsorganisatie een van de grootste inzetten op het gebied van ramphulpverlening. Meer dan 5000 vrijwilligers uit het hele land kwamen in actie bij de reddingsacties en evacuaties.

Ook was het verantwoordelijk voor de identificatie en registratie van de slachtoffers. Een goed en eenduidig registratiesysteem in heel Nederland is belangrijk om aan families zo snel mogelijk duidelijk te maken hoe hun dierbaren eraan toe zijn, aldus het Rode Kruis.