EINDHOVEN - In de strafzaak tegen Henk Krol blijkt een psychiater tegenover de politie over patiënten te hebben gesproken.

Ook het Diagnostisch Centrum dat aangifte deed tegen de 50Plus-politicus blijkt een lijst met behandelinformatie aan de politie te hebben verstrekt.

Dit deden beide partijen zonder dat ze door justitie gedwongen werden de informatie te verstrekken. Dat blijkt uit nadere bestudering van het strafdossier door NU.nl.

De zaak tegen 50Plus-voorman en journalist Krol draait om het benaderen van dossiers van medisch laboratorium Diagnostiek voor U. Hij stelde aan de kaak dat hij kinderlijk eenvoudig bij duizenden medische dossiers bleek te kunnen

Inloggegevens

Krol gebruikte bij zijn onthulling de door een bron aan hem gegeven inloggegevens van diens psychiater van de GGZ in Eindhoven. De politie verhoorde de psychiater daarom als getuige in het onderzoek tegen Krol.

Daar gaf de arts tekst en uitleg over hoe het systeem werd gebruikt. Volgens hem heeft hij het systeem voor de medische resultaten van twee patiënten gebruikt. Als eerste mogelijke dader wijst hij de politie op de verdachte die met Krol vrijdag terecht staat. De tweede persoon zou een vrouw zijn, van wie hij niet verwacht dat zij de dader is.

Verhoor

"De naam van de andere (vrouwelijke) patiënte weet ik zo niet, maar zou ik voor u kunnen opzoeken", verklaart hij in zijn verhoor. "Deze vrouw was in een vrij ongeconcentreerde en ongeremde stemming. Zij zat min of meer tegenover mij, ik denk niet dat zij in staat was om mee te kijken bij het inloggen in het systeem. Ik denk ook niet dat zij in staat was deze inlogcode te onthouden."

Ook over de verdachte man vertelt hij wat er op zijn kantoor is gebeurd. "Het gesprek was eigenlijk afgelopen met de cliënt toen hij de uitslag van zijn bloedonderzoek nog wilde hebben. Omdat ik hem niet wilde laten staan, vroeg ik hem te komen zitten, dat was naast mij aan dezelfde kant van de tafel", verklaart de psychiater, zo blijkt uit het strafdossier. "Dat inloggen verliep niet vlot. Hij had daarbij zicht op het beeldscherm en hij kon het toetsenbord zien."

Daarnaast verklaart de betreffende psychiater ook nog over een andere afspraak die hij met zijn patiënt had: "Ik heb gisteren, 21 mei, nog wel gewoon een afspraak gehad met de heer [verdachte - redactie]. Maar tijdens dit gesprek is niet meer gesproken over het vermeende misbruik. Meneer [verdachte - redactie] heeft daar ook niet naar gevraagd."

Behandelrelaties

De psychiater blijkt in een eerder stadium zelf ook op onderzoek te zijn uitgegaan om informatie over het bezoek van de mogelijke bron van Krol te leveren. Dat blijkt uit het verhoor van Jules Keyzer, voorzitter van de Raad van Bestuur van Diagnostiek voor U. Hij stelt dat de psychiater is gevraagd om mee te werken en dat de arts dit vervolgens ook deed.

"Dr. (..) heeft zijn gegevens over de bezoeken van zijn patiënten die hij de afgelopen tijd had gehad naast de inloglijst gelegd", verklaart Keyzer daarover. "Op 16 april tussen 12:00 en 12:30 is de heer [naam verdachte] bij dr. (..) geweest." Daarna verstrekt Keyzer aanvullende informatie over de patiënt, zoals naam, adres en geboortedatum.

De gebruikte inloglijst blijkt een lijst te zijn met onder andere een datum en tijd, de gebruiker van het systeem dat een dossier inkijkt, de naam van de patiënt en de behandelaar. Juist de relatie tussen behandelaar en patiënt is iets wat doorgaans wordt gezien als vertrouwelijke medische informatie. Toch verstrekt Keyzer deze lijst aan de politie zonder dat daarvoor een vordering aanwezig is.

Lichtzinnig

"Dit alles wekt bij mij de indruk dat er lichtzinnig is omgegaan met het medisch beroepsgeheim", reageert Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar privacy- en telecomrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat bij het kantoor Bird & Bird tegenover NU.nl.

"Niet alleen omdat het mogelijk was het wachtwoord af te kijken, maar ook omdat deze psychiater de naam van een van zijn patiënten aan de politie heeft verteld, en verder omdat er een inloglijst is verstrekt waaruit de namen van nog meer patiënten en de artsen blijken."

Volgens Zwenne gaat het erg ver. "Als dat allemaal was gevraagd door de politie, hadden de arts en de instelling zich op hun verschoningsrecht kunnen beroepen."

Verbaasd

"Ik ben heel verbaasd over dit dossier", vertelt Steven Kroesbergen, advocaat van Henk Krol, aan NU.nl. "Het begint ermee dat de verdachte de gegevens anonimiseert. Dat daarna de instelling [Diagnostiek voor U - redactie] die lijsten met namen van patiënten in het politiedossier laat stoppen en nergens laat blijken dat er overlegd is met de Inspectie voor de Volksgezondheid of dat wel mocht."

"In mijn visie beschermen wij persoonsgegevens in zijn algemeenheid maximaal en mogen die gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarmee ze gegeven zijn", aldus Kroesbergen.

Hij wijst erop dat medische gegevens, waaronder ook relatie tussen een arts en patiënt nog beter worden beschermd. "Dus alleen voor de behandeling. Anders gebeurt dat op last van justitie en niet uit eigenbeweging van een behandelaar of daaraan gelieerde instelling."

Geen reactie

Het Openbaar Ministerie (OM) wil niet uitleggen waarom de medische gegevens niet gewoon gevorderd zijn en wijst naar de zitting komende vrijdag. De psychiater weigert te reageren en ook Diagnostiek voor U, de Inspectie voor de Volksgezondheid en GZ Eindhoven weigeren vooralsnog commentaar.

Wel stelt een zegsvrouw van GGZ Eindhoven de suggestie dat het medisch geheim geschonden is verre van zich te werpen, maar wil dat niet uitleggen.