DEN HAAG - Een op de vijf docenten op middelbare scholen geeft les in ten minste een vak zonder dat hij of zij daartoe volledig bevoegd is. Op het mbo gaat het om een op de zes docenten. 

Die trend is de laatste jaren toegenomen, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’ van de Onderwijsraad. Het advies wordt aangeboden aan het ministerie van Onderwijs.

Ook de aanpak van het lerarentekort heeft onvoldoende succes gehad, concludeert de Raad. Er zijn te weinig docenten en vooral te weinig hoger opgeleide docenten.Zo neemt het aantal leraren met een universitaire opleiding af. Daarom is het noodzakelijk dat er sterker op kwaliteit van het lerarenberoep wordt gestuurd, zo schrijft de Raad.

Lerarentekort

Momenteel is er nog geen groot probleem door het lerarentekort omdat onder meer het aantal leerlingen daalt en oudere docenten langer in het onderwijs blijven. ''Na 2015 gaat het tekort sterker worden, daarom moet er nu wat gebeuren. Een integrale aanpak is cruciaal'', adviseert de Onderwijsraad.

Kwaliteit

Het beleid van de afgelopen jaren is vooral gericht is geweest op het kwantitatieve lerarentekort. Pas de laatste jaren is er een begin gemaakt met het sturen op kwaliteit, zo staat in het advies.

''Daarom pleiten wij voor het volgen van een universitaire lerarenopleiding voor aankomende docenten. Dat maakt het beroep onder meer aantrekkelijker en geeft het meer aanzien'', zo meldt de Raad.

Cruciaal

In een reactie zegt minister Jet Bussemaker (Onderwijs): ''Goede leraren zijn cruciaal. Niet voor niets is dat hét onderwijsthema in het regeerakkoord. We investeren gericht in het onderwijs’’, aldus de minister.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) is het ook helemaal eens met het advies van de Onderwijsraad. ''De overheid kijkt niet vooruit'', aldus een woordvoerder. ''Als er meer bevoegde docenten voor de klas moeten komen, moeten zij ook een beter salaris krijgen. Momenteel staan docenten al tijden op de nullijn.''

Ook het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is bijzonder te spreken over het advies. ''Eindelijk komt er aandacht voor de kwaliteit van docenten. Dat er onbevoegde leraren voor de klas staan, kan echt niet’’, aldus ISO-voorzitter Thijs van Reekum.