DEN HAAG - De Raad van State heeft twijfels over de nieuwe plannen om onrechtmatig verblijf van meerderjarige vluchtelingen te bestraffen als overtreding.

Vreemdelingen voor wie deze strafbaarstelling is bedoeld, vallen namelijk vaak al onder andere wetgeving.

De Raad waarschuwt ook dat illegale vreemdelingen die slachtoffer zijn van uitbuiting en geweld straks minder snel geneigd zullen zijn om dit te melden aan de politie. Ook kan het voorstel gevolgen hebben voor de bereidheid van de vreemdelingen om zich te melden voor vrijwillig vertrek.

De Raad vindt ook dat in de nieuwe wet duidelijker moet komen te staan dat strafrechtelijke sancties wegens illegaal verblijf pas mogen worden toegepast als eerst minder vergaande en elders voorgeschreven stappen zijn doorlopen.