ROTTERDAM - De roc-reuzen Albeda College en Zadkine in Rotterdam overwegen op te gaan in kleinere, gespecialiseerde en zelfstandige 'mbo-colleges'

Het worden dan colleges zoals bijvoorbeeld voor techniek, zorg en ICT. Daartoe starten beide scholen een onderzoek. De colleges sluiten dan beter aan op de onderwijsvraag in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Dat maakten de twee regionale opleidingencentra woensdag bekend. Zij constateren dat ze zelf niet goed zijn georganiseerd om aan de snel veranderde onderwijsvraag in de regio te blijven voldoen. Het regionale bedrijfsleven geeft al langere tijd aan dat studenten door de wijze waarop het onderwijs nu is georganiseerd, niet altijd het vakonderwijs krijgen waar anno 2013 vraag naar is.

Besluitvorming

''Het bij elkaar houden van de verschillende opleidingen in twee grote organisaties leidt tot ingewikkelde besluitvorming. Wij denken dat het in de Rotterdamse situatie beter is kleinere herkenbare eenheden te realiseren.

Deze richten zich op specifieke sectoren binnen de arbeidsmarkt om zo per vakgebied sneller te reageren op veranderingen van en vragen in de sector'', aldus de roc’s.

Zadkine en Albeda denken dat het voor studenten beter is om met vakgenoten op één school te zitten. Daardoor kunnen ze een betere keuze maken en zijn ze meer gemotiveerd om op school te blijven en door te stromen.

Diploma

In de gemeente Rotterdam verlaten in vergelijking met andere grote steden meer jongeren de school zonder diploma. De gemeente startte afgelopen jaren allerlei projecten om dat tegen te gaan. De mbo-colleges moeten daar een bijdrage aan leveren.

Beide roc’s moeten door bezuinigingen bij overheid en bedrijfsleven komende jaren miljoenen euro’s bezuinigen. Hoewel niet om die reden naar een nieuwe structuur wordt gezocht, kan er wel op management worden bezuinigd als het komt tot kleinere mbo-colleges.

Het onderzoek moet in april klaar zijn en duidelijk maken of de ideeën bedrijfseconomisch en onderwijskundig haalbaar zijn.

Specifieke vraag

''Kleinere mbo-colleges die studenten opleiden voor onder meer techniek, zorg en ICT kan het recept zijn voor de specifieke vraag naar arbeid in Rotterdam’’, zegt voorzitter Jan van Zijl van de MBO Raad over de plannen.

''Ik snap de argumentatie hierachter omdat in deze regio sprake is van een complexe sociale infrastructuur. Die is niet te vergelijken met steden als Den Haag, Enschede of Eindhoven’’, aldus Van Zijl.

Hij zegt dat Rotterdam een stad is met relatief veel laagopgeleiden, veel allochtonen en een specifieke arbeidsbehoefte, die vooral is gerelateerd aan de haven. ''Ik kan me voorstellen dat dat om een andere aanpak vraagt die aansluit op die vraag vanuit het bedrijfsleven. Je wil dan ook jongeren op een andere manier werven. De verkenning om mogelijk mbo-colleges te vormen, is de moeite waard.’’

Concurreren

In vergelijking met andere grote steden is Rotterdam de enige stad in Nederland waar twee grote roc’s elkaar in een klein gebied beconcurreren. Ook om die reden kan Van Zijl zich voorstellen dat dat niet altijd goed is.

''Maar ik kan niet beoordelen of dit goed uitpakt. Maar ik ga er vanuit dat hier goed over is nagedacht, maar onderzoek moet de nodige vragen beantwoorden over doorstroming, verandering van opleiding en efficiency.’’