GRONINGEN - Het Martini Ziekenhuis in Groningen onderzoekt 150 mensen op open tuberculose, nadat gebleken is dat een operatieassistente open tbc heeft.

Alle patiënten en collega's waar ze mee in aanraking is geweest sinds ze ziekteverschijnselen had, worden onderzocht.

De vrouw kwam medio december met klachten terug van vakantie en heeft nog drie dagen gewerkt, waarna ze zich ziek meldde. In die 3 dagen heeft ze geassisteerd bij 16 operaties.

Mensen die in contact zijn geweest met de vrouw, worden begin februari getest, wanneer de incubatietijd voor tuberculose is verstreken. Als uit dit onderzoek blijkt dat mensen besmet zijn, wordt het onderzoek uitgebreid naar de mensen waar zij mee in aanraking zijn geweest.

Tuberculose is een infectieziekte die kan worden doorgegeven wanneer iemand met open tbc een bacterie uithoest en iemand anders de bacterie inademt. Vooral mensen met een verminderde afweer zijn hier gevoelig voor.