DEN HAAG - Geweld tegen medewerkers in jeugdgevangenissen is de afgelopen jaren toegenomen. 

45 procent van de medewerkers heeft in 2011 en 2012 te maken gehad met fysieke agressie door de jonge gedetineerden. In 2007 was dat nog 30 procent.

Meer dan de helft van de medewerkers, 62,5 procent, zegt in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van verbale agressie. Nog eens 20,8 procent zegt gediscrimineerd te zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie bij de vier rijksinrichtingen en bij drie particuliere instellingen.

Omgang

Agressie en geweld kwam in het afgelopen jaar vooral voor bij jongere medewerkers. In de leeftijdscategorie 20 tot 29 jaar kreeg 81 procent er mee te maken. Boven de 50 jaar is dat ruim de helft. Mannen zijn daarnaast vaker doelwit dan vrouwen. Zij zeggen zich veiliger te voelen op de werkvloer.

Collega's onderling zijn wel tevredener over de manier waarop zij met elkaar omgaan. In 2012 werd minder gescholden, geschreeuwd en gepest dan vijf jaar geleden. Ook fysieke agressie door collega's werd minder.

Schokkend

Vakbond Abvakabo FNV wil snel in gesprek met staatssecretaris Fred Teeven van Justitie over de problemen in de jeugdgevangenissen.

''Dit rapport mag niet in een la verdwijnen'', stelde vakbondsbestuurder Frans Carbo zaterdag in een reactie. ''De toename van de fysieke agressie tussen 2007 en 2012 is schokkend. We moeten leren van deze cijfers.''

Die onderstrepen volgens Carbo dat de miljoenenbezuiniging die het kabinet wil doorvoeren op de jeugdgevangenissen, onacceptabel is.

''Het is onverantwoord om jeugdgevangenissen te sluiten. De staatssecretaris heeft de mond vol van veiligheid. Laat hem er dan ook voor zorgen dat medewerkers in jeugdgevangenissen veilig hun werk kunnen doen.''

Toezicht

Ook voor de staatssecretaris is geweld tegen gevangenispersoneel onacceptabel, liet zijn woordvoerder zaterdag weten. Teeven zegt de uitkomsten van het onderzoek serieus te bekijken. Zo nodig wordt het beleid aangescherpt.

Hoe dat eventueel gebeurt, kon zijn woordvoerder nog niet zeggen. Van geweld tegen gevangenispersoneel wordt nu al altijd aangifte gedaan. Ook wordt het personeel getraind in omgaan met geweld.

Teeven is wel tevreden over de andere ontwikkelingen, zoals de afname van agressie tussen medewerkers onderling.