AMSTERDAM - Het aantal meldingen gevallen van Q-koorts is 2012 wederom gedaald. Waren er in 2011 nog 81 nieuwe patiënten, in 2012 ligt dit aantal op 68 gevallen.

Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de epidemie daarmee voorbij. In 2010 was er nog sprake van 504 meldingen.

Door de Q-koortsepidemie, die in 2009 zijn hoogtepunt bereikte met 2354 gevallen, raakten tienduizenden mensen besmet, 4000 mensen werden chronisch ziek en ten minste 25 mensen met Q-koorts overleden. Om de uitbraak in te dammen, werden op geitenhouderijen ruim 50.000 dieren uit voorzorg gedood.

De 68 meldingen in 2012 kwamen uit 54 verschillende gemeenten, waaronder 6 uit het Friese Drachten. 5 patiënten liepen de infectie mogelijk op via hun werk. De patiënten zijn gemiddeld 53 jaar oud, wat iets ouder is dan in de voorgaande jaren. Drie kwart is man.

De helft van de besmette patiënten moest worden opgenomen in het ziekenhuis. In de jaren dat de epidemie flink huishield (2008 - 2010) werd gemiddeld maar 20 procent van de besmette patiënten opgenomen. Artsen zijn nu beter in staat om de symptomen te herkennen.