DEN HAAG - Ongeveer een op de vijf vuurpijlen en rotjes die het land worden binnengebracht, is te gevaarlijk om te worden verkocht.

Zo kan het vuurwerk omvallen of ontploffen. Soms zit er te veel kruit in. Dat blijkt uit steekproeven van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

De inspectie onderzocht ingevoerd consumentenvuurwerk en bracht de resultaten daarvan donderdag naar buiten.

Volgens de inspectie voldoet 18 procent van het geteste vuurwerk niet aan de veiligheidseisen. Dat ligt iets onder het gemiddelde van de afgelopen 8 jaar, maar volgens de inspectie is er nog geen sprake van een daling, omdat de cijfers vaak van jaar tot jaar verschillen.

Lawinepijlen

Veel illegaal vuurwerk komt uit Polen en Tsjechië. Ook vond de inspectie lawinepijlen uit Duitsland, die drie keer zo zwaar bleken te zijn als in de afgelopen jaren. Zogeheten 'cobra's' gaan niet altijd de lucht in, maar kunnen ook horizontaal wegschieten.

Etiketten

Soms blijkt dat zogenaamd zwaar vuurwerk juist helemaal niet zwaar is. Op de etiketten staat dan dat het gaat om illegaal knalvuurwerk, maar in werkelijkheid is het veel lichter en gewoon toegestaan. Het vuurwerk is dan niet gevaarlijk, maar toch maakt de inspectie zich zorgen, omdat mensen hun vertrouwen in de etiketten zouden kunnen kwijtraken.