ARNHEM - De Rijn bij Lobtih bereikt vrijdag een stand van 14.45 meter boven NAP. Daarna zakt het waterpeil in de grote rivieren weer. 

De hoge waterstand zorgt voor overlast, maar zal nergens ernstige problemen veroorzaken.

Dat verwachten Rijkswaterstaat en de waterschappen. Donderdagmorgen stond de Rijn bij Lobith op een stand van 14.02 meter boven NAP. Er komt nog meer water vanuit Duitsland aan, maar in Zuid-Duitsland zakt het waterpeil alweer.

Op veel plaatsen langs Rijn, Waal, IJssel en Lek zijn maatregelen genomen om het rivierwater af te voeren. Zo zijn onder andere de stuwen bij Driel en Amerongen open gezet.

De binnenvaart is gewaarschuwd dat de doorvaarthoogte is afgenomen bij bruggen, zoals in het Twenthekanaal bij Eefde en bij de Prins Bernhardsluis in Tiel.

Gemalen

Schuiven en keersluizen in de waterkeringen zijn op veel plaatsen gesloten en gemalen draaien op volle sterkte om te zorgen dat polders droog blijven. Sommige kades langs de rivieren zijn onder water gelopen, maar de Waalkade bij Nijmegen blijft naar verwachting droog.

De meeste boeren en natuurbeheerders hebben hun vee al uit de uiterwaarden gehaald. De gemeente Rheden heeft de Havikerwaard langs de IJssel afgesloten voor wandelaars en fietsers, zodat het wild in die uiterwaard zonder verstoring van mensen op hoger gelegen plekken kan schuilen voor het water.

Het hoogwater wordt veroorzaakt door smeltwater vanuit de Alpen en hevige regenval in het stroomgebied van de Rijn.

Maas

De hoge waterstanden van de Maas en daarin uitmondende riviertjes en beken in Limburg zullen naar verwachting niet voor problemen zorgen. Volgens het waterschap Roer en Overmaas komt er donderdagmiddag nog enige regen in het stroomgebied, maar volgen daarna enkele droge dagen.

Donderdagmiddag stijgt de waterafvoer van de Maas in meetpunt St. Pieter naar maximaal 1350 kuub per seconde. Dat is wel veel, maar leidt doorgaans niet tot overstromingen. Wel zet het schap op vier plaatsen pompen achter de dijken om opborrelend kwelwater terug de Maas in te pompen.

Ook worden pompen bij beken klaargezet omdat die het water niet meer zo goed kwijt kunnen in de hoge Maas.