DEN HAAG - De relatie tussen allochtone en autochtone Nederlanders is niet of nauwelijks verbeterd in de afgelopen achttien jaar.  

Het vriendschappelijk contact is niet toegenomen, allochtonen vinden dat Nederlanders meer afwijzend staan naar hen toe en ervaren meer discriminatie. Dat blijkt uit het rapport 'Dichter bij elkaar?' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Het rapport werd donderdag aangeboden aan vice-premier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher. Volgens het rapport is het contact tussen allochtonen en autochtonen eerder af- dan toegenomen en zijn de culturele en sociale verschillen groot gebleven.

Dat komt vooral doordat allochtonen vaak bij elkaar in de buurt wonen, gescheiden van autochtonen. Verder spelen het verslechterde 'maatschappelijk klimaat', de toegenomen werkloosheid en het belang van religie onder de allochtonen een belangrijke rol.

Taalvaardigheid

Lichtpuntjes zijn er desalniettemin wel. Zo is de taalvaardigheid van de allochtonen in Nederland aanzienlijk verbeterd en zijn er meer hoger opgeleide allochtonen. Bovendien hebben tweede generatie allochtonen, oftewel de kinderen van immigranten, wel vaak contact met autochtonen. Daarbij voelen 60 procent van de Turken en Marokkanen en driekwart van de Antillianen en Surinamers zich thuis in Nederland.

De Nederlanders zelf werken het contact met allochtonen echter ook niet in de hand. Ruim de helft van de autochtone bevolking heeft zelden of nooit contact met allochtonen en 40 procent vindt dat de levenswijze van Moslims niet te verenigen is de westerse levenswijze. Eenzelfde percentage vindt dat er teveel allochtonen in Nederland zijn.

Reactie Asscher

Ten opzichte van autochtonen mag er van nieuwkomers meer gevraagd worden om de integratie te verbeteren. Dat zei minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) bij de presentatie van het SCP-rapport. Volgens hem geeft het rechten en plichten als je hier naartoe komt. Een van de plichten is dat je je aanpast, stelt hij, zodat je een rol kunt spelen in de samenleving.

De minister zei de sterk toegenomen jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren confronterend te vinden, maar niet verrassend. Hij wil nadrukkelijk de ouders wijzen op hun verantwoordelijkheid om hun kind naar school te laten gaan.

Optimistische signalen

Hij zei wel af en toe optimistische signalen op te vangen, bijvoorbeeld als allochtonen op eigen kracht hun weg weten te vinden. "Het vinden van een baan is de bekroning van integratie", aldus de minister.

Asscher omschreef het SCP-rapport een APK-keuring over hoe het gesteld is met de integratie.

Reactie VVD

De VVD is geschrokken van het rapport. VVD-Kamerlid Malik Azmani las er ''ongelooflijk zorgwekkende signalen'' in. Hij wijst op de noodzaak om serieus werk te maken van integratie. ''Niet met subsidiepotjes en pamperen. Maar door van nieuwkomers te eisen dat ze werken, een opleiding volgen, de Nederlandse taal leren. Kortom, dat ze méédoen in de Nederlandse samenleving.''

Opvallendste conclusies zijn volgens Azmani dat de kloof tussen de verschillende etnische groepen in onze samenleving de afgelopen 15 jaar niet is overbrugd, maar juist lijkt te groeien.