DEN HAAG - Alleen als een patiënt voorafgaand toestemming geeft, mogen medische gegevens vanaf 1 januari 2013 worden opgenomen in het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft deze strikte eis gesteld aan de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

De patiëntenfederatie NPCF had er ook sterk op aangedrongen dat de medische gegevens in het Landelijk Schakelpunt (LSP, voorheen EPD) alleen met nadrukkelijke toestemming vooraf, bekeken mag worden.

Het CBP heeft VZVZ, de verantwoordelijke voor het LSP, recent laten weten dat het handhavingsinstrumenten zal inzetten indien vanaf 1 januari 2013 zonder toestemming toch informatie in het systeem staat.

VZVZ heeft aan het CBP belooft dat per 1 januari alle medische gegevens van mensen die geen toestemming hebben gegeven, worden verwijderd.