AMSTERDAM - De conflicten binnen het ziekenhuis VUmc in Amsterdam hebben te lang kunnen voortwoekeren en zijn daardoor geëscaleerd. 

Dat komt doordat de afstand tussen het bestuur en de werkvloer te groot was. Ook het toezicht was niet adequaat.

Daarom komt het VUmc met een reeks verbeteringen, om situaties zoals die dit jaar speelden, te voorkomen.

Het VUmc werd in augustus van dit jaar onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) na conflicten tussen artsen en leidinggevenden.