AMSTERDAM - Rioolbuizen worden vaak doorboord bij de aanleg van telecom-, gas-, elektriciteits- en drinkwaterleidingen. 

Behalve schade aan het riool brengt dit risico's voor gasexplosies, drinkwaterbesmetting en kortsluiting met zich mee. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van kenniscentrum voor riolering Stichting Rioned.

Op zo'n zestienduizend plekken zijn leidingen dwars door het riool geboord. Alleen al doorboringen van hoofdriolen vinden zo'n duizend keer per jaar plaats. Daarnaast worden ook vaak huisaansluitingen geraakt. Voor het onderzoek werden 76 gemeenten en een aantal rioolinspectiebedrijven bevraagd.

Herstelkosten

De doorboringen brengen naast hoge herstelkosten aan het riool ook verzakte wegen en andere mogelijk risicovolle situaties met zich mee. Hoewel uit het onderzoek bleek dat er de afgelopen vijf jaar slechts eenmaal een direct verband werd gevonden tussen een gaslek en de boring van een leiding, meldden gemeenten wel veel situaties waarin bijna iets misging.

Stichting Rioned pleit nu voor preventieve maatregelen om doorboringen van het riool te voorkomen. Zo moeten er regels komen over de diepteligging van kabels en leidingen. Ook dringt de stichting aan op een verbod in bepaalde gebieden van ongestuurde boringen en het verbeteren van de gebruikte boortechniek.

Rioned gaat er van uit dat er per jaar 1000 doorboringen plaatsvinden.