LEIDEN - De nieuwe Keuzegids Universiteiten die dinsdag verschijnt bevat voor het eerst een keurmerk. 59 bacheloropleidingen krijgen in de gids van 2013 het predicaat 'topopleiding'.

Dat maakte de uitgever bekend.

De hoogste concentraties topopleidingen zijn te vinden in de exacte vakken en bij cultuur en kunst. In het laatste geval gaat het vooral om filosofie en theologie. Zeldzamer zijn topopleidingen in de sectoren recht en bestuur en economie en bedrijf.

De universiteiten Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Nijmegen zijn met hun opleidingen in die studierichtingen gunstige uitzonderingen.

De Keuzegids Universiteiten bestaat 21 jaar. De samenstellers beschouwen de uitgave als enige kwaliteitsgids voor aanstaande studenten. De onafhankelijke gids beschrijft, vergelijkt en beoordeelt alle bacheloropleidingen in het wetenschappelijk onderwijs.