DEN HAAG - Personen die zijn veroordeeld voor een zedenmisdrijf vallen niet minder vaak in herhaling doordat zij zich moeten registreren bij de gemeente en instellingen.

Ook is er geen bewijs dat het risico op herhaling kleiner wordt doordat het publiek op de hoogte wordt gesteld van hun verblijfplaats. Dat staat in een rapport dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gemaakt.

Alleen bij de seksmisdadigers die het grootste risico vormen, kan het zijn dat registratiewetgeving de kans op herhaling iets kleiner maakt.

De zogenoemde publieksnotificatie, waarbij de bevolking op de hoogte wordt gebracht van de komst van bijvoorbeeld een pedo, kan zelfs een negatief effect hebben.

Deze mensen kunnen sociaal uitgesloten worden, waardoor de kans misschien juist groter wordt dat ze weer van het rechte pad af raken.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten wordt het publiek geïnformeerd. In het Verenigd Koninkrijk en Canada worden alleen de lokale autoriteiten en betrokken instellingen op de hoogte gebracht.

Van die laatste variant zijn volgens de onderzoekers niet zulke negatieve gevolgen bekend. Het is nog niet bekend wat diverse proeven voor samenwerking tussen instanties in Nederland voor effect hebben op het herhalingsgevaar.

In 50 gemeenten loopt tot 2014 een proef waarbij de burgemeester en de politie informatie kunnen krijgen over seksmisdadigers of daders van ander ernstig geweld die vrijkomen.

Met die informatie kan de burgemeester maatregelen treffen die eventueel nodig zijn voor de openbare orde. Na afloop van de pilot wordt bekeken of deze manier van werken landelijk wordt ingevoerd.

Wat wel lijkt te helpen tegen terugval van zedendelinquenten is een combinatie van (gedrags)therapie, begeleiding (bij onder andere wonen, financiën en werk) en libidoremmende medicijnen.