DEN HAAG - Jongeren gaan gemakkelijker in aanmerking komen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag wordt nu nog minimaal 4 jaar terug gekeken. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil deze termijn terugbrengen naar 2 jaar, maar dan alleen voor aanvragers van maximaal 22 jaar oud. Ook mogen ze verder terug geen echt zware misdrijven hebben begaan.

Nine Kooiman van de SP heeft zich sterk gemaakt voor deze wijziging. En Gert-Jan Segers van de ChristenUnie is blij dat ook hij hiermee deels zijn zin krijgt: ''Nu kunnen veel jongeren die in het verleden in aanraking zijn geweest met justitie vaak geen VOG krijgen. Het weigeren van een VOG staat echter vaak niet in verhouding tot het vergrijp. Zo kan een vermogensdelict tijdens de tienertijd leiden tot het weigeren van een VOG voor een stage in de kinderopvang of in de zorg.”