TILBURG - Ex-hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel heeft woensdag verklaard zich te schamen naar aanleiding van het eindrapport over de omvangrijke fraude die hij gepleegd heeft.

Stapel zegt dat hij diepe spijt voelt voor de pijn die hij anderen heeft aangedaan. ''De waarheid was beter af geweest zonder mij. Ik voel veel verdriet, schaamte en zelfverwijt."

De gevallen hoogleraar, die zich heeft stilgehouden sinds bekend werd dat hij op grote schaal fraude heeft gepleegd, schrijft dat hij een wereld heeft gecreëerd waarin nauwelijks iets mislukte en alles een inzichtelijk succes was.

''De wereld was perfect: precies zoals verwacht, voorspeld, gedroomd.'' Hij dacht dat hij iedereen een plezier deed en mensen hielp.

Therapie

Stapel zegt dat hij het afgelopen jaar intensief bezig is geweest zijn gedrag te doorgronden en aan te pakken, onder meer door in therapie te gaan en dagboeken te schrijven. Hij komt deze week nog met een boek.

''Op aanraden van mijn familie en vrienden heb ik een deel van mijn dagboekaantekeningen verwerkt tot een boek'', schrijft hij. ''Het boek geeft mijn verhaal de gewenste ruimte.''

''Ik ben blij dat de commissie haar onderzoek heeft afgerond. Hopelijk luidt deze afronding een nieuwe fase in voor alle betrokkenen en kan iedereen de toekomst, ondanks de littekens, de teleurstelling en de verbijstering, met vertrouwen tegemoet treden'', zo eindigt Stapel de verklaring.

Woensdag presenteerden drie commissies de resultaten van diverse onderzoeken. Ook de collega's van Stapel kregen er flink van langs.

Subsidie

Tevens werd bekend dat Stapel 1,4 miljoen euro subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft gekregen. In eerste instantie dacht de NWO dat het om 2,2 miljoen euro ging.

De NWO maakte na de presentatie van het eindrapport bekend dat de organisatie samen met universiteiten bekijkt hoe het geld terecht is gekomen. ''Ongeveer een miljoen euro is naar salarissen van promovendi gegaan. De rest heeft vooral gediend als salaris van Stapel, materialen voor het onderzoek en een vergoeding voor proefpersonen."

Bekijk video:

 

Makkelijker melden

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs vindt dat het voor wetenschappers makkelijker moet worden melding te maken van gevallen van wetenschapsfraude die ze tegenkomen. Ze gaat met de vereniging van universiteiten VSNU praten over een 'klokkenluidersregeling'.

Bussemaker heeft dat woensdag gezegd naar aanleiding van de affaire-Stapel. Volgens de minister moeten gevallen van wetenschapsfraude ook gemeld kunnen worden bij bijvoorbeeld een decaan, en niet alleen bij de rector magnificus van een universiteit.

Bussemaker noemt de zaak rond Diederik Stapel ''een zeer ernstige aantasting van de integriteit'' van de wetenschap in Nederland, maar volgens haar gaat het wel om een incident. De universiteiten hebben de affaire volgens haar goed en transparant aangepakt.