UTRECHT - De terbeschikkingstelling (tbs) van een 42-jarige vrouw is maandag opgeheven ondanks zorgen van de rechtbank in Utrecht over de algemene veiligheid.

De kans wordt groot geacht dat de vrouw die sinds 1999 in tbs zat, gewelddadig gedrag gaat vertonen.

De rechtbank kon volgens een woordvoerder echter geen andere beslissing nemen op grond van een recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Dat heeft bepaald dat tbs maar maximaal 4 jaar mag duren als iemand niet uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict. De vrouw was veroordeeld voor bedreiging met een gaspistool.

Beroep

Het Openbaar Ministerie heeft 2 weken de tijd om in beroep te komen tegen het besluit. Als dat gebeurt, blijft de vrouw in tbs zitten totdat er in het beroep een uitspraak is gedaan. Als het OM niet in beroep komt, is ze over 2 weken definitief vrij.

De behandelaars van de vrouw waren tegen schorsing van de tbs en de rechtbank begrijpt die zorgen. Maar aan het vonnis uit 1999 ontbreekt een motivering.

De vrouw bedreigde anderen weliswaar met een gaspistool, maar heeft daarbij niemand verwond. Haar handelen veroorzaakte vooral angst bij de bedreigde personen en dat kan niet worden gezien als een geweldsdelict, legt de rechtbank uit.

Verlengen

Als er wel sprake is van een geweldsdelict mag de tbs onbeperkt worden verlengd. Maar ondanks het feit dat de behandelaars vrezen dat de vrouw in vrijheid gewelddadig zal worden, mag de rechter daar geen rekening mee houden aangezien ze in 1999 niet voor geweld is veroordeeld.

Daarom was er volgens de rechtbankwoordvoerder geen andere keus dan de tbs opheffen. Volgens een woordvoerder van Veiligheid en Justitie bestudeert het departement de kwestie samen met de rechterlijke macht.