AMSTERDAM - Oxfam Novib roept de Nederlandse regering op te stoppen met het bijmengen van biobrandstof bij benzine en diesel.

De organisatie stelt in een persbericht dat het Nederlandse biobrandstoffenbeleid nauwelijks bijdraagt aan de beheersing van klimaatverandering en de prijzen van voedsel sterk opdrijft. Dit zou leiden tot honger en landroof in ontwikkelingslanden.

In 2020 moeten auto's rijden op een mengsel van biobrandstof en benzine. Dit zou de uitstoot van het broeikasgas CO2 moeten verminderen. Maar Volgens Oxfam Novib wordt een groot deel van deze brandstof gemaakt van voedselgewassen, wat de voedselvoorziening in gevaar brengt.