NIEUWLEUSEN - Tunnelvisie heeft jeugdhulpverleners van de William Schrikker Groep (WSG) parten gespeeld in de beoordeling van de leefomstandigheden van kinderen in Nieuwleusen.

Het betrof minderjarigen die het streng christelijke pleeghuis De Loot in Nieuwleusen (Overijssel) werden geplaatst.

Omdat rond 2000 was besloten dat het plaatsen van kinderen in het pleeggezin in sommige gevallen de beste oplossing was, is daar nooit meer van afgeweken.

Ook niet toen er problemen ontstonden met de pleegmoeder en kinderen en hun ouders klaagden over mishandeling en seksueel misbruik.

Onderzoek

Dat concluderen onderzoekers, die door de WSG werden ingehuurd om uit te zoeken hoe het zo mis kon gaan in De Loot. Bestuursvoorzitter Peter Kouwenberg van WSG heeft deze week excuses aangeboden aan kinderen die in De Loot zijn mishandeld. Ze werden geslagen met de mattenklopper, moesten voor straf buiten staan en werden vastgebonden.

De Loot is op hetzelfde adres gevestigd als De Terebint, een particuliere christelijke leefgemeenschap voor mensen met psychische problemen. Cliënten van Terebint en de pleegkinderen woonden tot 2010 in één huis. Ook pleegmoeder tante Wilma was cliënt van Terebint geweest.

''Toen de eerste kinderen in 1997 werden geplaatst, is onvoldoende onderzoek gedaan naar hun veiligheid. Medebewoners noch medewerkers zijn onderzocht, waardoor kinderen woonden bij volwassenen die zonder screening een rol gingen spelen in hun opvoeding'', staat in het rapport.

Geen blaam 

WSG plaatste later nog eens 14 kinderen in De Loot , hoewel een dergelijk groot aantal kinderen tegen alle regels was. Ondertussen hadden alle hulpverleners en gezinsvoogden nauwelijks contact met elkaar. Signalen die konden wijzen op mishandeling, zoals bedplassen of agressief gedrag, werden verklaard vanuit de problematische achtergrond van de kinderen.

Toen WSG zich in 2009 echt zorgen ging maken over De Loot, werden de problemen geweten aan ''opvoedmoeheid'' van tante Wilma. Zij kreeg begeleiding, maar slechts één pleegkind werd weggehaald. In 2010 is de nu 71-jarige pleegmoeder vervangen door een ouderpaar dat in deze zaak geen blaam treft.

Politie en justitie onderzoeken verschillende aangiften, waaronder die van de WSG zelf. Dit onderzoek is nog niet klaar. Het Openbaar Ministerie in Zwolle zei donderdag dat het eigen rapport van WSG daarin wordt meegenomen.