AMSTERDAM - De Nederlandse economie is fors gekrompen. Het gaat om een krimp van 1,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal ten opzichte van het tweede kwartaal. 

Dit blijkt donderdag uit cijfers van het CBS. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2011 gaat het om een krimp van 1,6 procent. In de eerste twee kwartalen van dit jaar was nog sprake van een groei met 0,1 procent.

In de twee voorgaande kwartalen diende de export nog als motor voor de Nederlandse economie, maar ook die draait nu minder goed.

De groei bedroeg afgelopen kwartaal nog maar 1,6 procent, tegen 4,4 procent in het tweede kwartaal. Zowel naar bestemmingen binnen als buiten de EU nam de uitvoer af. Vooral de export van Nederlandse producten loopt flink terug; de wederuitvoer groeide nog wel.

Werkloosheid

De werkloosheid is in oktober gestegen naar 6,8 procent van de beroepsbevolking. Dit komt overeen met 536.000 werklozen. In september was dit nog 6,6 procent. Sinds 2005 was er niet eerder zulke hoge werkloosheid in Nederland. 

Er zijn 75.000 banen minder in Nederland ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de afgelopen drie maanden is het aantal werklozen met gemiddeld 9.000 per maand gestegen. Ruim de helft hiervan betrof de oudere groep werknemers van 45- tot 65-jarigen. In die groep zitten 191.000 mensen nu zonder werk. 

De jeugdwerkloosheid liep verder op tot 13,3 procent.  Er hebben 115.000 jongeren tussen de 15 en 24 jaar geen baan. 

Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg in oktober 2012 met bijna 2 procent tot 310.000.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Noorden

Het werkloosheidspercentage is met 3,8 procent geregistreerde werkloosheid het hoogst in Noord-Nederland. Ook in de vier grootste gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) ligt dit percentage op 3,8 procent.

In Oost-Nederland is 3,5 procent geregistreerd werkloos, in het zuiden 3,0 procent en in het westen 2,2 procent. 

Uitkeringen

In het het hele land werden ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar meer uitkeringen uitgedeeld. In oosten van het land is in vergelijking met vorig jaar de hoogste stijging van het aantal WW-uitkeringen te zien. Zo zijn er in Overijssel 32,8 meer uitkeringen uitgedeeld in vergelijking met vorig jaar en in Gelderland 26,4 procent meer. 

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Investeringen

De stevige krimp van het bbp in het afgelopen kwartaal kwam mede doordat de investeringen van bedrijven en de uitgaven van consumenten sterk daalden. Er werden met name minder duurzame goederen, zoals personenauto's, verkocht. 

CBS-econoom Peter Hein van Mulligen stelt in een reactie naar het ANP dat het verschil aan uitgaven van consumenten vooral te danken is aan de dalende huizenprijzen in Nederland. Ook spreekt hij van een "somber beeld''.

Europa

De ontwikkelingen in Nederland steken af ten opzichte van die in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, waar nog sprake was van groei.  In de gehele eurozone is er voor het eerst sinds 2009 echter weer sprake van een recessie. De euro-economieën gingen in het derde kwartaal gemiddeld met 0,1 procent achteruit

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Bouw

De productie in bijna alle bedrijfstakken nam af. Ook waren er in alle bedrijfstakken minder banen. De krimp was met 8 procent het sterkst in de bouw. De bouw krimpt al vanaf 2009. 

Het aantal banen daalde met 17.000 dan ook het sterkst in de bouwnijverheid. In de zorg was er nog een kleine stijging van het aantal banen. Deze stijging was echter veel lager dan de voorgaande kwartalen.

Geen simpele oplossing

De gestegen werkloosheid en de toename van het aantal WW-uitkeringen geven voor minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan dat de bodem van de crisis nog niet bereikt is.

''Er is geen simpele oplossing of één druk op de knop om dit probleem in kort tijdbestek op te lossen. We moeten met vereende krachten doorwerken aan het bieden van kansen voor mensen op de arbeidsmarkt, het verbeteren van de structuur van de arbeidsmarkt en het beteugelen van de crisis in Europa.''

Pijnlijk

Dennis Wiersma van FNV Jong stelt in een reactie op het nieuws dat de overheid 'pijnlijk' achterblijft met een aanpak voor de stijgende jeugdwerkloosheid. 

"Vooral de PvdA had grote praatjes over de aanpak en zwijgen nu als het graf. Werkloze jongeren krijgen van dit kabinet zelfs nog een extra dolk in de rug in plaats van een helpende hand. De WW voor jongeren wordt praktisch afgeschaft, terwijl er niets wordt gedaan aan het voorkomen van de jeugdwerkloosheid. De tijd dringt."

Lees meer reacties