AMSTERDAM - Bijna de helft van de keurslagers vertelt leugens over het kippenvlees dat ze verkopen. Ze schetsen een veel mooier beeld over het leven van de kippen dan dat de dieren in werkelijkheid hebben gehad.

Dat meldt Wakker Dier zaterdag.

Wakker Dier, dat stelt dat de meeste keurslagers plofkippen verkopen, bezocht voor het onderzoek vijftig keurslagers. Daarvan vertelden er 23 een of meer leugens. Van de 25 keurslagers die werd gevraagd of de kip die ze verkochten lekker buiten kon lopen, antwoordde veertig procent ten onrechte bevestigend.

Verder werd 22 slagers gevraagd naar de slachtleeftijd van de kippen, daarover loog 55 procent door een te hoge slachtleeftijd te noemen.

Opvallend

Wakker Dier noemt het verder opvallend dat veel keurslagers op de meeste vragen over de leefwijze van de kip die ze verkopen, geen antwoord konden geven. Zo had 84 procent van de 32 slagers die werd gevraagd naar de leefruimte van hun kip, hier geen idee van.

Plofkippen groeien in zes weken uit van een kuikentje van vijftig gram tot 2,2 kilo. "Ze leven in een donkere schuur waar ze met ongeveer twintig andere kippen een vierkante meter moeten delen. Ze komen nooit buiten.

Veel plofkippen hebben last van pijnlijke zweren aan poten en borst, hebben hartproblemen en bezwijken haast onder hun eigen gewicht. Ook gaat er in deze sector veel antibiotica om", schetst Wakker Dier.