AMSTERDAM - Vorig jaar bleken 655 politiemedewerkers over de schreef te zijn gegaan. In 122 gevallen was sprake van een strafbaar feit, 533 hadden zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim.

Dat blijkt uit woensdag door het Nederlands Politie Instituut gepubliceerde cijfers.

Uit het overzicht blijkt verder dat de politiekorpsen 1517 interne onderzoeken naar 1715 politiemedewerkers deden vanwege integriteitsincidenten. Zowel het aantal onderzoeken als het aantal onderzochte medewerkers steeg ten opzichte van 2010.

Voor deze toename heeft de politie geen sluitende verklaring. Specialisten binnen de politie zouden wijzen op 'de toegenomen kwaliteit en discipline binnen de korpsen om deze interne onderzoeken te registreren'.

Van de onderzoeken gingen er 731 over geweld. In twee op de drie gevallen bleek de verdenking onjuist of kon deze niet worden aangetoond.

Uiteindelijk werden 77 politiemedewerkers ontslagen, 73 werden voorwaardelijk ontslagen en in 24 gevallen nam de politiemedewerker zelf ontslag. De ontslagen liggen daarmee op een vergelijkbaar niveau als voorgaande jaren.