DEN HAAG - Steeds minder mensen hebben last van respectloos gedrag. Vooral winkel- en overheidspersoneel lijkt zich beter te gedragen

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Jongeren worden vaker met respectloos gedrag geconfronteerd dan ouderen, stedelingen vaker dan dorpelingen.

Er is sprake van respectloos gedrag als de grenzen van goed fatsoen worden overschreden.

Belevingsonderzoek

Het CBS noemt het een 'belevingsonderzoek'. ''We hebben niet naar concrete voorbeelden van respectloos gedrag gevraagd, maar naar het gevoel van mensen", zegt een woordvoerder.

Vorig jaar voelde een kwart van de bevolking van 15 jaar of ouder zich wel eens respectloos behandeld op straat en 15 procent in het openbaar vervoer.

Het aantal mensen dat zegt wel eens zonder respect behandeld te worden door personeel van winkels of bedrijven daalde sinds 2008 het sterkst, van 20 naar 16 procent. Onheuse bejegening door partner, familie of vrienden bleef sinds 2008 stabiel op 7 procent.

In 2011 gaf bijna een op de drie jongeren aan wel eens zonder respect behandeld te zijn door onbekenden op straat. Bij 55-plussers was dit een op de zes. Ook in het openbaar vervoer ervaren jongeren meer respectloos gedrag dan ouderen.