AMSTERDAM - De afgenomen vraag naar kinderopvang zet ook volgend jaar door.

Voor 2013 wordt een gemiddelde vraagdaling van vijftien procent verwacht, maar de regionale verschillen zijn groot.

De vier grote steden, Rotterdam uitgezonderd, hebben een veel lagere vraaguitval dan krimpregio's als Zuid-Limburg en Oost-Groningen. Dat meldt het ING Economisch Bureau maandag.

Om te overleven moeten kinderopvangorganisaties een flexibele kostenstructuur hebben, zich van de concurrent weten te onderscheiden en samenwerken met onderwijsinstellingen en sport- en welzijnsorganisaties, is het advies.

Overcapaciteit

Door bezuinigingen bij de overheid, de economische crisis en flexibilisering van de arbeidsmarkt hebben de wachtlijsten plaatsgemaakt voor overcapaciteit.

Het bureau verwacht dat bedrijven met te weinig vet op de botten failliet gaan en dat slecht renderende vestigingen worden gesloten. Dit zou ertoe leiden dat de markt in 2014 weer enigszins in evenwicht is.