RIJSWIJK - Katholieke leiders werken nog vaak niet mee na een aanklacht van misbruikslachtoffers. 

Vooral oversten van congregraties stellen zich ontwijkend op als misbruikslachtoffers bij ze aankloppen. Dat zegt Guido Klabbers van slachtofferorganisatie KLOKK zaterdag.

Klabbers krijgt veel signalen van slachtoffers dat congregraties erkenning van het misbruik proberen te vermijden. ''Slachtoffers moeten nu nog elke meter naar erkenning bevechten. Dat kost veel energie en pijn'', zegt hij.

Zo noemt Klabbers het voorbeeld van oversten die met een advocaat aan hun zijde aanklachten van slachtoffers onderuit halen door details van gebeurtenissen te ontkennen. ''De congregraties staan nog niet in de juiste modus'', zegt Klabbers.

Wel onderstreept de KLOKK-voorman dat er ook congregraties zijn die wel goed meewerken.

Commissie Deetman

De commissie Deetman, die onderzoek deed naar het misbruik in katholieke instellingen, kreeg in totaal 2000 meldingen binnen van misbruik. Eind september zei de commissie in een tussenrapportage dat in 2013 over de ingediende klachten een uitspraak moet komen die recht doet aan wat klagers naar voren brachten.