AMSTERDAM - Over het toestaan van buitenlandse klanten in Amsterdamse coffeeshops zijn nog geen afspraken gemaakt.

Dat benadrukt een woordvoerder van minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) donderdag in een reactie op uitlatingen van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) in de Volkskrant.

Van der Laan stelt dat het voor buitenlandse toeristen mogelijk blijft coffeeshops in Amsterdam te bezoeken omdat het regeerakkoord daar ruimte voor biedt.

Daarin staat weliswaar dat bezoekers een uittreksel uit het bevolkingsregister moeten kunnen tonen, maar ook dat dit in overleg met de betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd geschiedt en dat hierbij wordt aangesloten bij het lokale beleid.

Voorschot

Dat biedt volgens de woordvoerder inderdaad mogelijkheden. "Maar Van der Laan neemt hier een voorschot op afspraken die nog moeten worden gemaakt. Onder fasering kun je veel verstaan, net als onder maatwerk. Het is nog maar de vraag wat de mogelijkheden zijn."

Amsterdam is de eerste grote stad die laat weten deze clausule aan te grijpen om coffeeshops toegankelijk te houden voor toeristen. Van der Laan stelt dat in ruil voor het toegankelijk houden van coffeeshops afspraken zijn gemaakt over een harde aanpak van zaken die de regels overtreden.

Geen overleg

Van der Laan is volgens de woordvoerder net als veel andere burgemeesters al langer in overleg met de minister over het drugstoerisme. "Maar over de uitwerking van het nieuwe regeerakkoord is nog geen overleg gevoerd."

De toeristen die in Amsterdam drugs kopen zouden anders zijn dan de drugstoeristen die in het zuiden overlast veroorzaken. In Amsterdam zou het kopen van softdrugs slechts een van de activiteiten zijn waarvoor toeristen komen. Jaarlijks bezoeken anderhalf miljoen van de zeven miljoen toeristen in Amsterdam een coffeeshop.