ROTTERDAM - Er moet tempo worden gemaakt met de bescherming van Nederland tegen het water.

Dat is de belangrijkste boodschap van Deltacommissaris Wim Kuijken op het Deltacongres, dat donderdag in Rotterdam wordt gehouden.

''Er moet echt nog een tandje bij om de bescherming van ons land goed op orde te houden en om op tijd klaar te zijn met het werk wat nog nodig is'', stelt hij. Zoals het er nu naar uitziet, kan het weleens 2050 worden voordat de Nederlandse delta helemaal op orde is.

''Het is aan de politiek om te bepalen of dat acceptabel is'', stelt Kuijken. Zelf vindt hij het lang: ''Dat is nog veertig jaar, een half mensenleven.''

Oude bezuiniging

Kuijken noemt het een prima zaak dat er in het regeerakkoord van VVD en PvdA aandacht is voor de veiligheid van het land en dat de partijen geen nieuwe bezuinigingen hebben aangekondigd. Wel kampt het Deltafonds, waaruit de projecten worden betaald, nog met een oude bezuiniging, waardoor tot 2028 nog 600 miljoen euro moet worden ingeleverd.

Kuijken werd in 2010 aangesteld als Deltacommissaris. Het is één van zijn taken om ervoor te zorgen dat zich niet nogmaals een ramp voordoet, zoals de stormvloed in 1916, de Watersnoodramp in 1953 of de massale evacuaties in 1995 toen Rivierenland kampte met zeer hoge waterstanden.

Sandy

Hij moet er niet aan denken dat er een storm zoals Sandy over Nederland trekt. Die superstorm zorgde de afgelopen dagen in de Verenigde Staten voor tientallen doden en miljarden dollars schade. ''Zo'n storm kan een maatschappelijke ontwrichting van grote omvang veroorzaken. De situatie is niet te vergelijken met Nederland, maar de gevolgen van zo'n storm zouden in ons land desastreus zijn.''

Om op alles voorbereid te zijn, heeft Kuijken het Deltaprogramma opgesteld. Dat is een soort Deltaplan voor de 21e eeuw. Dat gaat onder meer over het versterken van dijken, het bieden van ruimte aan de rivier, de voorraad zoetwater, waterkeringen in rivieren en over omgaan met de stijging van de zeespiegel. De politiek moet in 2015 kiezen welke plannen ze door willen voeren en hoe snel dat moet gebeuren.