DEN HAAG - Vier inspectiediensten oordelen kritisch tot zeer kritisch over jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda.

Er zijn problemen met de omgang met de jongeren, beheersing van agressie en calamiteiten, er is geen geoefende bedrijfshulpverlening, personeel komt niet toe aan kamercontroles en is niet goed geïnstrueerd over controle van bijvoorbeeld bezoek, staat in een rapport dat dinsdag is gepubliceerd.

In het rapport staat dat het vertrek van personeel heeft geleid tot kwaliteitsverlies en onrust. Het ziekteverzuim is hoog (tot 30 procent). Bij groepsleiding en beveiligers bestaat ontevredenheid over communicatie van bovenaf.

''De inrichting heeft sterk te lijden gehad onder de capaciteitsreductie en de daarmee gepaard gaande reorganisatie'', aldus de onderzoekers.

Ontsnapping

In Den Hey-Acker zitten doorgaans ongeveer 75 jongens tussen 12 en 24 jaar. De inrichting is afgelopen periode vaak negatief in het nieuws geweest door ontsnappingen of opstandige jeugd.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) onderschrijft de bevindingen van de inspecties en heeft maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Het verbetertraject is zeer noodzakelijk en dient te worden aangescherpt, zegt hij. Teeven benadrukt dat het behalen van resultaten tijd kost.

De vier inspectiediensten gaan begin volgend jaar vervolgonderzoek doen.