ROTTERDAM – De Voedselbank heeft sinds de oprichting tien jaar geleden een explosieve groei doorgemaakt. Daardoor moet zij noodgedwongen steeds vaker 'nee' verkopen aan mensen die hulp nodig hebben.

De voedselbank ontvangt elke maand duizenden nieuwe inschrijvingen van mensen in nood.

De 137 plaatselijke filialen moeten vanwege de krimpende aanvoer echter steeds vaker ‘nee’ verkopen aan 35.000 huishoudens die ervan afhankelijk zijn.

Tegelijkertijd blijft de voedselaanvoer vanuit de EU, waar Nederland wel financieel aan bijdraagt maar als ‘rijk’ land niet van afneemt, vooralsnog uit door onwil van de politiek.

Die balans maakt initiatiefneemster Clara Sies op, tien jaar nadat zij met haar man Sjaak de eerste Voedselbank in Nederland stichtte. Anno 2012 blijkt een triest jubileum te worden gevierd.

''We zijn met 10 tot 15 procent nieuwe inschrijvingen per maand helaas de snelst groeiende bank van Nederland", constateert Sies bij de tiende verjaardag. ''Het is een jubileum met een rouwrandje."

Eerste voedselbank

Het echtpaar Sies begon in 2002 in Rotterdam de eerste Voedselbank, nadat zij zich met vier opgroeiende kinderen eerst zelf uit financiële zorgen hadden gewerkt. De wekelijkse voedselhulp bleek in een grote vraag te voorzien.

De verstrekking van de eerste levensbehoeften, verkregen door overschotten van fabrikanten, breidde zich als een olievlek uit.

Nu stellen 6500 vrijwilligers wekelijks voedselpakketten samen die zo’n 75.000 monden voeden. Lokale supermarkten dragen bij door hun waren te schenken die (bijna) over de houdbaarheidsdatum zijn.

Aanvoer

De groei van het aantal afnemers houdt geen gelijke tred met de aanvoer van de voedingsmiddelen. Volgens Clara Sies worden de pakketten steeds kleiner, omdat fabrikanten efficiënter gaan produceren.

De overschotten aan bijvoorbeeld pasta en rijst worden daardoor kleiner. Gevolg is dat minder mensen geholpen kunnen worden en de wachtlijsten aanzwellen. ''We merken de gevolgen van de crisis dus op alle fronten", zegt Sies. ''We moeten met onze aanvoer over steeds meer monden verdelen."

René Froger

Ambassadeur René Froger heeft in een brief aan de Tweede Kamer gevraagd actie te ondernemen. Hij heeft zich vanwege zijn betrokkenheid bij het programma ‘Effe geen cent te makken’ dit najaar opgeworpen als pleitbezorger.

De zanger roept de volksvertegenwoordigers op gebruik te maken van de beschikbare Europese voedselvoorraden. De Europese Unie heeft 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voedselhulp aan de allerarmsten, maar Nederland weigert daar vooralsnog aanspraak op te maken.

Open brief

''Het voedsel dat Nederland niet afneemt, ter waarde van 15 miljoen euro, betalen we wél maar gaat naar landen als België, Luxemburg en Frankrijk", schrijft Froger in zijn open brief.

Volgens de zanger maken in totaal 20 miljoen Europese burgers uit 21 EU-landen gebruik van deze voedselhulp. Zes landen vinden dat niet nodig, waaronder Nederland.