RIJSWIJK - Het aantal gevangenen loopt in Nederland relatief snel terug in vergelijking met andere landen. 

Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in opdracht van het ministerie van Veiligheid.

Per 100.000 inwoners van ons land waren er in 2010 75 gevangenen. In 2005 waren dat er nog 134. Dat is een daling van 44 procent, een daling waar geen ander onderzocht land aan kan tippen.

Estland komt er in absolute aantallen nog wel overheen (68 minder), maar daar zitten veel meer mensen per 100.000 personen te brommen, namelijk 259.

Minder zwaar

Dat het aantal gedetineerden in ons land zo fors daalt, komt volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie vooral, doordat in Nederland het aantal zware misdrijven sterk afneemt.

Bovendien wordt er tegelijkertijd ook minder zwaar gestraft. '' In sommige andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, is de criminaliteit eveneens fors afgenomen maar neemt de strafduur sterk toe. Hierdoor blijft het aantal gedetineerden toch groot.''

Litouwen

De trend wordt door het ministerie gezien als iets positiefs. Immers, er is minder zware criminaliteit. ,,Aantekening hierbij is, dat bij sommige delicten zoals overvallen en inbraak, het percentage opheldering als te laag wordt gezien en daarom doelen zijn gesteld om dat te verbeteren. Daarmee kan het beroep op cellen weer groeien.’’

In ongeveer de helft van de in totaal 33 onderzochte Westerse landen nam het aantal gevangenen per hoofd van de bevolking juist toe. De grootste absolute stijging was in Litouwen, de grootste relatieve stijging zien we in Ierland.