AMSTERDAM - Een kwart van de drinkwaterputten in Nederland wordt bedreigd door gif in de grond.

Waterbedrijven willen dat de overheid de verontreinigde bodem met spoed saneert, licht een woordvoerder van waterbedrijf Vitens vrijdag toe in vooruitzicht op een aflevering van Zembla over de kwestie.

De kwaliteit van het drinkwater is niet in het geding, benadrukt de woordvoerder, maar waterbedrijven zijn gedwongen tot extra zuivering.

Dat brengt hoge kosten met zich mee. Bij Vitens worden 29 van de in totaal ruim honderd waterwinlocaties bedreigd door de gifgrond. Volgens koepelorganisatie voor waterbedrijven Vewin, kampt een kwart van alle Nederlandse grondwaterwinningen met gifgrond.

Herplaatsen

Vitens heeft inmiddels een tiental winningen moeten sluiten of herplaatsen, nog eens drie staan daarvoor op de lijst. De kosten van de verplaatsingen en de extra zuivering vertalen zich uiteindelijk in een hogere waterrekening voor de consument, meldt de zegsman.

Het waterbedrijf is sinds 2008 in gesprek met het Ministerie van Milieu om maatregelen tegen de gifgrond af te dwingen. "Locaties in de buurt van waterwinningsgebieden moeten op voorhand door de overheid voldoende worden gesaneerd en wel volgens de strenge eisen die gelden voor drinkwaterwinning."

De chemicaliën in de grond zijn onder meer afkomstig van oude fabrieken. Vanwege de langzame stroming van het grondwater kan het lang duren voordat de stoffen in een waterwingebied belanden.