LINGEWAARD - Burgemeester Harry de Vries legt zijn functie als burgemeester van Lingewaard met onmiddellijke ingang neer.

De Vries (CDA) verklaarde zich schuldig te hebben gemaakt aan ''foutieve declaraties en onzorgvuldig declareren van reiskosten, waarop ik geen recht bleek te hebben''.

''Sinds enkele dagen was mij duidelijk dat ik deze strijd niet meer kon winnen. Op geen enkele manier'', aldus De Vries.

''Het is wel heel jammer dat mijn declaratiegedrag maar 20 procent van mijn burgemeester-zijn uitmaakt, en dat de 80 procent aan dingen die wel goed heb gedaan nu onderbelicht blijven'', aldus de opgestapte burgemeester in een interview op TV Gelderland.

De Vries heeft zich ziek gemeld, zo staat in een verklaring die donderdag door de gemeente Lingewaard is verspreid.

College van B en W

Het college van B en W van Lingewaard publiceerde begin dit jaar op de website van de gemeente een overzicht van de bestuurskosten die over 2011 waren gemaakt. Dat gebeurde nadat het college in 2010 al op de vingers was getikt over de onkosten.

Het publiceren van die kosten luidde de uiteindelijke val van de burgemeester in, aldus wethouder financiën Louis Dolmans.

Bonnetjes

Verschillende fracties in de gemeenteraad plozen de extreem hoge kosten uit en wilden bonnetjes zien. Medio september bleek volgens Dolmans dat er veel vragen waren. Er volgde een mondeling onderhoud met enkele raadsleden, waarbij ook kosten van 2012 aan de orde kwamen.

''We dachten toen nog steeds dat het om slordigheden en onjuistheden ging, maar gaandeweg bleek er een echt probleem te zijn. Temeer daar de herbenoeming van de burgemeester volgend jaar aan de orde is'', aldus Dolmans.

Wethouders

Ook de wethouders liggen onder vuur over hun declaratiegedrag, maar volgens Dolmans gaat het in die gevallen om zaken die meer te maken hebben met procedures en regels dan met ''evidente fouten''.

Onder meer zou De Vries een reis naar een bijeenkomst in Rotterdam hebben gedeclareerd waar hij helemaal niet was geweest. Ook de wethouders Barth van Eeten en Kees Telder zouden kosten gedeclareerd hebben waaraan de onderbouwing ontbrak.

Onderzoek

Voor welk bedrag De Vries heeft gefraudeerd moet blijken uit een onderzoek, dat inmiddels van start is gegaan. Binnen 3 maanden krijgt de gemeenteraad die cijfers te zien.

De raad moet beslissen wat er daarna moet gebeuren en ook wat het lot is van de drie wethouders, die wel in functie blijven.

Foute declaraties

Foute declaraties en bijzonder hoge onkosten kleven al jaren aan De Vries.

De Vries was tot maart 2007 fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten van Gelderland. Daar was hij ook enige tijd waarnemend commissaris van de Koningin. In 2009 bleek dat de burgemeester van Lingewaard al jaren ruim 1000 euro per maand ontving in het kader van een wachtgeldregeling voor oud-Statenleden van de provincie.

Die zeer riante Gelderse regeling zou meermalen afgeschaft worden, maar onder andere het CDA en de VVD hielden dat tegen.

Onderzoek

In 2010 deed de gemeentelijke rekenkamer van Lingewaard een onderzoek naar het declaratiegedrag van het college van B en W, dat was uitgeroepen tot ''de topdeclareerders van Gelderland''.

Ook toen kwamen declaraties zonder onderliggende bonnen aan het licht en terugbetaalde reiskosten voor reizen die niet waren gemaakt, maar het college onder leiding van De Vries doorstond de politieke ophef die ontstond.

Eerder moest De Vries (56) al eens bijna 5000 euro terugbetalen aan te veel gedeclareerde telefoonkosten. Ook toen bood De Vries zijn excuses aan aan de inwoners van Lingewaard.