DEN HAAG - Italië is ''een land van dierbare betovering'' en wie in het land om zich heen kijkt, voelt zich ''onweerstaanbaar'' verbonden met de ontstaansgeschiedenis van de Europese beschaving.

Dat zei koningin Beatrix dinsdagavond tijdens het staatsbanket in Paleis Noordeinde in Den Haag, dat zij aanbood aan president Giorgio Napolitano van Italië.

''In de schoonheid van het Italiaanse landschap zien wij het indrukwekkend samengaan van wat de rijkdom van de natuur biedt met hetgeen de scheppende mens in opeenvolgende generaties tot stand heeft gebracht'', aldus de vorstin, die vrijwel elk jaar in Italië vakantie viert.

''De rijke overvloed van de Italiaanse kunst en cultuur is alom zichtbaar in grandioze gebouwen en adembenemende kunstschatten.''

Beatrix roemde Italië als ''vertrouwde partner'' in de Europese Unie. In dit Europese verband is in ruim 50 jaar zeer veel bereikt, merkte de koningin op.

'Twijfel'

''In moeilijke perioden, zoals wij die nu meemaken, is het goed zich hier rekenschap van te geven. Wel werden dikwijls aanpassingen gevergd en daarmee zelfs opofferingen gevraagd. Hierdoor is bij sommigen wellicht twijfel gerezen over de juistheid van de ingeslagen weg. Het is aan onze generatie onze medeburgers te overtuigen van de grote verworvenheden van de Europese eenwording.''

De 87-jarige Napolitano en zijn vrouw Clio arriveerden dinsdagmiddag voor een staatsbezoek van ruim twee dagen aan ons land. Eerder op de dag stond een ontmoeting met de Italiaanse gemeenschap in Nederland op het programma.

Beatrix heeft de president uitgenodigd om de goede betrekkingen tussen Nederland en Italië te bevestigen.