AMSTERDAM - Basisschoolleerlingen die moeite hebben met taal en rekenen en naar verwachting naar het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) gaan, krijgen vanaf volgend schooljaar een makkelijkere Cito-toets.

Het gaat om ongeveer een kwart van alle kinderen die de eindtoets jaarlijks maken, zegt het toetsinstituut Cito. Voor de overige leerlingen blijft de normale Cito-toets bestaan.

De twee versies zullen niet helemaal verschillend zijn. Ongeveer een kwart van de opgaven zit in beide versies.

Door die overlap kunnen de scores beter met elkaar vergeleken worden en kunnen leerlingen die de makkelijkere versie doen bij een goed resultaat alsnog bijvoorbeeld een havo-advies krijgen. Ze moeten dan wel meer opgaven goed hebben.

Vaardigheden

Er is al langer een speciale versie voor leerlingen met een leerachterstand, maar het Cito wil een bredere groep te hulp schieten. Een toets moet goed aansluiten bij de vaardigheden van de leerling, stelt het instituut. Te moeilijke vragen werken volgens het Cito demotiverend en zijn niet goed voor het zelfvertrouwen.

De Cito-toets moet helpen bij het maken van de keuze voor een brugklastype. Op basis van de toets wordt een advies gegeven dat naast het advies van de basisschool kan worden gelegd.