ZWOLLE - De reparatie van delen van de ontplofte rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Raalte gaat zeker tot eind deze week duren.

Dat heeft het waterschap Groot Salland dinsdag laten weten.

Zolang het niet hard gaat regenen, komt de zuivering van afvalwater niet in gevaar, maar als er onverhoopt toch flinke buien vallen komen het speciale beleidsteam van de gemeente Raalte en het waterschap Groot Salland weer in actie.

Naar de oorzaak van de explosie, die de hele rwzi in puin legde, kan pas onderzoek worden gedaan als alle brokstukken zijn opgeruimd en de reparatie goed op gang is. Het schap heeft opdracht voor onderzoek gegeven aan het waterkwaliteitsinstituut KIWA.

Regen

Maandag is de rwzi provisorisch hersteld, zodat afvalwater van de acht dorpen die lozen op Raalte weer normaal verwerkt kan worden. Mits het droog blijft, aldus het schap, want bij regen is de capaciteit onvoldoende.

Over de schade die de explosie heeft veroorzaakt kon het schap dinsdag nog niets zeggen.