RIJSWIJK - Het percentage van alle misdrijven dat wordt opgelost, daalt. Sinds 2005 lag het percentage jarenlang net boven of onder de 25 procent, maar in 2011 is dat met meer dan een procentpunt gedaald ten opzichte van 2010.

Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) voor het ministerie van Veiligheid.

In 2010 bijvoorbeeld lag dat percentage nog op 25,4 procent, tegen 25,3 in 2005. Maar in 2011 is dat nog maar 24,2. Dat komt doordat het totaal aantal geregistreerde misdrijven gelijk bleek, maar de politie er 13.500 minder oploste.

Sinds 2005 is zowel het totaal aantal misdrijven als het totaal aantal opgeloste misdrijven gedaald. In 2005 bedroeg dat nog respectievelijk 1,3 miljoen en 332.500, in 2011 nog maar 1,2 miljoen en 289.000. Doordat de daling van beide getallen over de jaren min of meer gelijke tred hield, veranderde het oplossingspercentage niet schrikbarend.

Vermogensdelicten

De daling van het oplossingspercentage is vrijwel compleet te wijten aan de categorie vermogensdelicten, waar onder meer diefstal en beroving onder vallen. Het aantal vermogensdelicten nam, in tegenstelling tot geweld, vernieling en verkeersmisdrijven toe met 6500. Maar er werden er een stuk minder opgelost, namelijk 3200 minder.