AMSTERDAM - De verschillende politieregio's in Nederland houden nauwelijks gelijke tred in het aantal thuiscontroles bij houders van een wapenvergunning.

Houders van een zogenaamd wapenvergunning moeten jaarlijks door een politiemedewerker onaangekondigd worden gecontroleerd.

Uit door de politie aan NU.nl verstrekte gegevens blijkt dat de regio's Limburg-Zuid en Brabant-Zuidoost dat bij lange na niet halen. In de periode tussen 1 januari 2011 en 1 oktober 2012 voerden deze regio's controles uit bij respectievelijk 14,57 en 15,04 procent van het totaal aantal wapenvergunninghouders in de regio.

Ook Brabant-Noord (17,73 procent) en Twente (17,37 procent) controleerden weinig, terwijl Twente landelijk op de vierde plaats staat wat betreft aantal vergunninghouders per regio. Ook de regio Zeeland, met 9 vergunninghouders per 1.000 lijstaanvoerder in 2011, controleerde slechts 18,32 procent van alle houders.

Grote verschillen

In een rapport van de Onderzoeksraad voor de veiligheid dat in september 2011 werd gepresenteerd, concludeerden de onderzoekers al dat jaarlijkse thuiscontroles in veel regio's te weinig worden uitgevoerd.

Percentage uitgevoerde thuiscontroles in 2011 en tot 1 oktober 2012 per politieregio:

Klik op de gemeenten om het percentage te zien. Op Bigwobber kunt u alle gegevens over wapenvergunningen inzien. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Dat de verschillen groot zijn bewijst het politiekorps Zaanstreek-Waterland, dat in de periode 2011 en de eerste 9 maanden van 2012 125,67 procent van de 1.240 vergunninghouders in de regio controleerde. Ook de regio's Amsterdam-Amstelland (91,24 procent) en Friesland (81,51 procent) slaagden er in om veel thuiscontroles af te leggen.

Gebrek aan capaciteit is volgens het rapport de grootste oorzaak van het tekortschieten door de diverse korpsen in de thuiscontroles. Er wordt daarom gestreefd naar een riscobenadering in de controles.

"Het is ook afhankelijk van de verschilllende speerpunten van de regiokorpsen", laat een woordvoerder van de politie Zaanstreek-Waterland aan NU.nl weten. "Inmiddels hebben wij in 2012 weer iedereen controleerd omdat we dat heel belangrijk vinden. We willen de risico's zo veel mogelijk inperken."

Driejaarlijkse controle

Wapengunninghouders moeten vanaf 1 januari 2013 na ontvangst van hun verlof nog maar één keer in de drie jaar een onaangekondigde thuiscontrole krijgen. Vergunninghouders die worden gezien als potentieel risico worden vaker bezocht.

"In die regels kunnen wij ons helemaal vinden", zegt een woordvoerster van het regiokorps Limburg-Zuid in een reactie. "Bij iemand die al 30 jaar een jachtvergunning heeft en net zo lang op dezelfde plek woont is de noodzaak minder hoog om langs te gaan dan bij jonge personen of iemand van wie de woonsituatie verandert."

Aantal vergunninghouders in 2011 per 1.000 inwoners per politieregio:

Klik op de gemeenten om de aantallen te zien. Op Bigwobber kunt u alle gegevens over wapenvergunningen inzien. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Risicogroep

Houders onder de 25 krijgen sowieso jaarlijks de politie op bezoek, omdat deze leeftijdsgroep oververtegenwoordigd is onder de daders van zogenoemde 'spree-shootings'. 

Wapenvergunninghouder Tristan van der Vlis, de dader van de schietpartij in Alphen aan den Rijn in april 2011, was ten tijde van dit incident bijvoorbeeld 24. De waarschijnlijke dader van de schietpartij in het Amerikaanse Aurora in juli 2012, James Eagan Holmes, had tijdens het drama dezelfde leeftijd.

De schietpartij in Alphen was de aanleiding voor herziening van de regels rondom wapenvergunningen.

"Wij werken eigenlijk al met een risicobenadering en jonge mensen behoren nu eenmaal tot de risicogroep", zegt de woordvoerster van Limburg Zuid. "Het is dan ook niet alleen zo dat we te weinig capaciteit hebben, we maken bewuste keuzes. Acteren op momenten dat het nodig is."