Jongere steeds minder vaak verdachte

DEN HAAG - Jongeren worden steeds minder vaak verdacht van een misdrijf.

Vorig jaar nam het aantal door de politie als verdachte geregistreerde jongeren ten opzichte van 2008 met ruim een derde af. In 2011 ging het om 54.000 jeugdige verdachten.

Dat melden het CBS, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en de Raad voor de Rechtspraak maandag.

Ook over het geheel genomen nam het aantal geregistreerde verdachten (372.000) in 2011 af: 3 procent minder dan het jaar daarvoor. Ten opzichte van 2018 was er sprake van een afname van 19 procent.

In de periode 2008-2011 is het aantal jongeren dat wordt verdacht van vernielingen en misdrijven op het gebied van de openbare orde gehalveerd.

Ouders

Jongeren zijn vatbaarder voor criminaliteit als hun ouders wel eens verdachte van een misdrijf zijn geweest.

In de leeftijdscategorie 12 tot 25 jaar hebben jongeren wier ouders verdachte zijn geweest een 3 keer zo grote kans zelf met de politie in aanraking te komen als jongeren met ouders die strafrechtelijk brandschoon zijn gebleven.

In 2011 werd bijna 3 procent van alle jongens en bijna 1 procent van alle meisjes verdacht van een misdrijf. In 2010 hadden Rotterdam en Den Haag met 6 procent het hoogste aandeel verdachte jongens en Emmen en Tilburg met 2 procent het laagste. Leiden en Groningen scoorden met 2 procent het hoogst als het gaat om aangehouden meisjes.

Leeftijd

In 2011 was een kwart van de bevolking van 15 jaar en ouder slachtoffer van een misdrijf, zoals een vermogens-, gewelds- of vandalismedelict. Dat cijfer is de laatste jaren vrijwel constant gebleven.

Bij de kans op slachtofferschap speelt leeftijd een belangrijke rol. Van de groep in de leeftijd van 18 tot 24 jaar was meer dan een derde slachtoffer in 2011. Onder 55-plussers was dit minder dan 20 procent. Van de groep van 75 jaar en ouder werd 10 procent slachtoffer.

Lees meer over:
Tip de redactie