KAMPEN - Het eeuwenoude scheepswrak dat in de IJssel bij Kampen is gevonden, is vermoedelijk zeer goed bewaard gebleven. Het gaat om een kogge, die mogelijk uit de 14e eeuw stamt.

Dat meldden de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat dinsdag.

Volgens maritiem archeoloog Johan Opperbeeck is vooral de staat van het schip de reden dat het hier waarschijnlijk een internationaal belangrijke vondst betreft.

''De kogges die bij het droogleggen van de Zuiderzee zijn gevonden, waren door het zoute water in aanmerkelijk slechtere staat.''

Dwars

Het wrak ligt dwars in de vaargeul vlak voor de stad Kampen. ''Er is een kans dat er nog handelswaar aan boord is'', zei projectleider en onderwaterarcheoloog Wouter Waldus dinsdag.

Het wrak is 20 meter lang en 8 meter breed. Sinds maandag onderzoeken duikers de staat van het wrak. De ligging in de vaargeul wijst er volgens deskundigen op dat het schip niet tot zinken is gebracht.

''Hij lijkt vrij vlot te zijn gezonken. Dat maakt de kans aanmerkelijk dat er ook nog goederen in het schip liggen.''

Bodemverkenning

Bij bodemverkenningen door Rijkswaterstaat is het schip ontdekt. De dienst gaat de vaargeul van de IJssel uitbaggeren en doet daarvoor onderzoek. De 'IJsselkogge', zoals het wrak al is gedoopt, kan vanwege de smalle vaargeul vermoedelijk niet op de rivierbodem blijven liggen.

Eind november moet het onderzoek naar de kogge klaar zijn. De nu gevonden kogge is aangetroffen vlak bij de werf van de Kamper Kogge, een reconstructie van het oude handelsschip uit 1998.