AMSTERDAM - Hogescholen en universiteiten laten steken vallen bij het opleiden van it-managers. Omdat studenten verkeerd worden opgeleid, dreigen duizenden banen voor Nederland verloren te gaan.

Daarvoor waarschuwen Akzonobel en Stork maandag in het AD. Uit nood zijn de bedrijven zelf een opleiding begonnen.

De multinationals verwachten dat veel vacatures door het slechte onderwijs onvervulbaar blijven.

Zonder aanpassingen in de it-opleidingen zullen banen worden opgeslokt door andere landen die wel beschikken over het juiste it-personeel, verwachten topmannen Pieter Schoehuijs van Akzonobel en André Haket van Stork.

"Het is al moeilijk om jong talent te interesseren voor de it-wereld", zegt Haket.

"Terwijl ook de it-industrie moet verjongen. We moeten zorgen dat de scholing veel beter aansluit op de wensen van het bedrijfsleven. In het onderwijs gaat dat bepaald niet vanzelf." Volgens Schoehuijs moet ook de politiek zich er mee bemoeien.

Nieuwe opleiding

In samenwerking met De Nederlandsche Bank zijn Stork en Akzonobel zelf een opleiding it-management begonnen. Vijftig schoolverlaters hebben inmiddels interesse getoond; voor slechts twintig is plaats.

PvdA-Kamerleden Tanja Jadnanansing en Astrid Oosenbrug hebben staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra (VVD) om opheldering gevraagd. Ze willen weten of de problemen bekend zijn en of er maatregelen worden genomen.