KAMPEN - Op de bodem van de haven bij het Overijsselse Kampen is een scheepswrak ontdekt.

Archeologen sluiten niet uit dat het om het wrak van een 14e-eeuwse kogge gaat, een zeilschip dat in de tijd van de Hanzesteden werd gebruikt, aldus Rijkswaterstaat vrijdag.

Rijkswaterstaat is bij Kampen bezig met voorwerk voor het aanleggen van een 'bypass' langs de IJssel en het verdiepen van de IJsselbodem voor het rivierverruimingsprogramma 'Ruimte voor de Rivier'. Het wrak ligt net buiten de huidige vaargeul van de IJssel bij de ingang van de haven van Kampen.

Dinsdag zullen onderwaterarcheologen de vondst inspecteren om vast te stellen of het inderdaad om een kogge gaat. In Nederland zijn alleen bij het droogleggen van de Flevopolders eerder enkele resten van koggen gevonden.

Het wrak dat bij Kampen is aangetroffen zou in uitzonderlijk goede staat zijn. Rijkswaterstaat spreekt van een ''mogelijke wereldontdekking.''