DEN HAAG - Het gerechtshof in Arnhem gaat opnieuw onderzoeken of de gemeente Moerdijk aansprakelijk is voor de kosten van de opslag van vervuild bluswater na de brand bij Chemie-Pack. 

De veroordeling van de gemeente tot het betalen van de kosten is vrijdag door de Hoge Raad vernietigd.

Het bedrijf Wilchem dat het water na de verwoestende brand opruimde, sleepte Moerdijk voor de rechter, omdat noch Chemie-Pack noch de gemeente Moerdijk voor de kosten wilde opdraaien.

Het hof in Den Bosch veroordeelde de gemeente tot betalen omdat de last onterecht op de schouders van Wilchem terecht kwam terwijl dat bedrijf juist een grotere milieuramp heeft voorkomen.

De Hoge Raad zegt dat er een betere motivering nodig is voor het oordeel dat de gemeente moet betalen, aldus de uitspraak vrijdag.

Burger

De gemeente zei vrijdag dat de zaak draait om 1,5 miljoen euro. Moerdijk is blij met de uitspraak en ziet het vervolg met vertrouwen tegemoet. ''We willen voorkomen dat de rekening bij de burger terechtkomt.''