ROTTERDAM - De problemen bij tankopslagbedrijf Odfjell Rotterdam zijn niet tekenend voor de andere risicovolle bedrijven in de regio Rotterdam-Rijnmond. 

Deze conclusie kan worden getrokken uit de resultaten van twee onderzoeken die de provincie Zuid-Holland vrijdag heeft uitgebracht.

De rapporten zijn gemaakt vanwege verschillende incidenten afgelopen jaar bij Odfjell. De Noorse onderneming heeft het bedrijf toen onder zware druk van de autoriteiten stilgelegd.

Tijdens de inspecties van tanks en blus- en koelsystemen bij 12 bedrijven zijn geen overtredingen geconstateerd die een acuut gevaar voor de omgeving opleveren.

Gezamenlijke visie

Ook de veiligheidscultuur is ''over het algemeen’’ voldoende, al constateren de onderzoekers van TNO wel dat er bij overheden, bedrijven en onafhankelijk deskundigen behoefte is aan een gezamenlijke visie op de chemische veiligheid.

''Het lijkt daarom nuttig om een project met alle partijen te starten, om te komen tot een gezamenlijke visie op de veiligheid in de chemie; over hoe de veiligheid en de veiligheidscultuur op een voor alle partijen geloofwaardige manier kan worden beoordeeld’’, menen de onderzoekers.

Controles

Tijdens de inspecties van koel- en blussystemen zijn controles uitgevoerd bij bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan in tanks ouder dan vijftien jaar. Naast deze bedrijven zijn er in het Rijnmondgebied 38 soortgelijke bedrijven. De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding om bij deze bedrijven op korte termijn een vergelijkbaar onderzoek uit te voeren.

''Bij de onderzochte bedrijven zijn wel overtredingen geconstateerd die een risico kunnen vormen voor de omgeving, zoals onvoldoende onderhoud aan de brandblussystemen en het niet tijdig uitgevoerd hebben van tankinspecties. Op deze overtredingen volgen strikte controles om de risico’s zo snel mogelijk weg te nemen. In een aantal gevallen hebben bedrijven overtredingen al ongedaan gemaakt’’, schrijven de onderzoekers.

Provincie

Milieugedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland is echter nog niet tevreden: ''Er is ruimte voor verbeteringen en daar ga ik de bedrijven op aanspreken.''

Voorzitter Wim van Sluis van Deltalinqs, de brancheorganisatie van de havenbedrijven in Rotterdam, ziet de rapporten als een steun in de rug, maar constateert tegelijkertijd ''dat we er nog niet zijn. We kijken continu of het beter kan.''